Alkatrészek Alkatrész ajánlatok


Szia én Squirrel vagyok. Ha kérdésed van írj nyugodtan! Ha rám mutatsz megjelenik a kérdezőbox!

Elő repülőgép

Ezt a lapot: bunny szerkesztette, az oldalon található linkek és termékek az ő jóvoltából kerültek hozzánk. Ha szeretnél tőle kérdezni valamit írj egy emailt neki: bunny@autoreszek.hu
Ha szeretnél te is a csapatunk tagja lenni és oldalakat szerkeszteni / létrehozni jelentkezhetsz a következő email címen: info@alkatreszgep.hu

Elő repülőgép

Zetényi Csukás Ferenc . ?Mi csak vadászrepülők voltunk?Werner Mölders sokkal több volt ennél!? (Dietrich Hrabak a JG-52-es vadászezred parancsnoka) ... ?A MÖLDERS? A 2. világháború során számtalan vadászpilóta teljesítménye lehetne kiragadható, - de nekem a magyarok közül ugye v. Szentgyörgyi Dezső- a külföldiek közül Mölders volt az, akinek a személye hozzám közel került. Miért éppen ő? ?Ha angol vagy francia lett volna, akkor is feléje fordul a világ figyelme és bámulata?? (Magyar Futár 1941. november 27.) Miért nem a brit Malan, vagy Hartmann, Galland, vagy Barkhorn vadászteljesítménye fogott meg? Talán, azért, mert Möldersben láttam meg leginkább a kék ég lovagias- a repülés hőskorát idéző új ?Richthofen-jét?-, és mögötte az emberi életet tisztelő bátor pilótát. Mölders 115 légi csatát nyert meg,és ő érte el először-1941. július 11-én a 100. légi győzelmet. Mölders ?Apu? a névtelen hadirepülőből lett a német nép legnépszerűbb, szeretett dédelgetett hőse. Rajongó szeretettel fordult Németország-és bizony a magyar vadászpilóták is- ehhez a 28 éves ezredeshez, a német véderő legfiatalabb ezredeséhez. A régi veteránok, a későbbiek és a más nemzethez tartozó repülő ászok is áhítattal vegyes tisztelettel ejtették ki a Mölders nevet. ?Apu?-ez a becenév és hadihívó név, azért ragadt rajta, mert beosztottjairól apaként gondoskodva, anyatigrisként védte meg ?fiait.? Benne testesült meg mindaz, amit ember és gépének tökéletes egyesülését, technikai tudást és a legyőzhetetlenség heroizmusát testesítette meg. Vasfegyelmet tartott pilótái között, de a bevetések után igazi barátjukká, testvérükké lett. Werner Mölders 1913. március 18-án született Gelsenkirchenben. Kicsi gyermekkorától vadászpilóta akart lenni és ezért minden áldozatot meghozott. Első orvosi vizsgálatán a seregben szédülés miatt az orvos eltanácsolta a repüléstől. Werner az egész nyarat és az azt követő időszak minden egyes szabad percét forgózsámolyon tölti, hogy szervezete hozzá szokjon a szédülés elviseléséhez. A következő évben- saját korlátjait átlépve- felvételt nyer a kadétiskolába és a kiképzést kiváló eredménnyel fejezte be. Egyetlen évvel a vizsga után a Luwaffe legkiválóbb kiképzőtisztjei között tartják számon a ?repülő zsenit.? 1936-ban hívják életre a Condor Légiót a spanyol polgárháborúban való német hadtest részeként. Mölders főhadnagy a ?nagy rivális? Adolf Galland keze alá került. Szinte forrt köztük a levegő. Állandó bizonyítási vágyat éreztek egymás felé, hogy ki a jobb repülő. Egyetlen szóval: Soha nem evett egymás tenyeréből a két kiváló pilóta. Ám! Gallandot 1938-ban haza rendelik, aki az utolsó napok egyikén parancsot hirdet, amelyben utódjának a vadászezrednél -Mölders főhadnagyot(!) jelöli meg a következő jellemzéssel: ??kiváló vezetői tulajdonságokkal rendelkező, kiemelkedő tudású tiszt és nagyszerű pilóta.? A mester így ismerte el a tanítványt, aki már talán ,akkor érezte, hogy a 25 éves ifjú túlszárnyalja majd egykori főnökét. Mölders főhadnagy 1938. július 15-én aratta első légi győzelmét, majd sorra követte a többi is. Bevetései során új harcászati módszereket és új taktikákat honosított meg. Egy teljesen új vadászrepülő hadrendet dolgozott ki ez a ?ficsúr?, amelyet nem sokára az angolok és a franciák is lemásolnak. (Wierfingerschwarm) A 2. világháború kitörésekor Mölders lett a JG-53-as vadászezred III. osztályának parancsnoka. Franciaország felett gépét lelövik és három hét hadifogság után Németországba visszatérve a JG-51-es ezred parancsnoka lesz. ?Apu? az angliai csata befejezéséig 196 bevetésen 46 győzelmet aratott. ? Mölders magas lázzal nyomta az ágyat, melynek következtében nem repülhetett,de fejhallgatóján keresztül hallgatta ?fiai? légi harcát. Amikor azt hallotta, hogy legközelebbi barátját Claus főhadnagyot lelőtték, és a főhadnagy segítséget kér a kényszerleszállás előtt, azonnal előkészített e repülőgépét. A parancsnok nem törődve a felszállási tilalommal, betegséggel a gépéhez bandukolt. Bajtársai, tiszttársai képtelenek voltak visszatartani az öngyilkossággal felérő tervétől. Mölders tántoríthatatlan volt. Eberle főhadnagy egy szót sem szólt, csak főnöke szemébe nézve bólintott. Ezzel,?Apu? légi kísérője is megvolt. A vízfelszínt szinte érintve repültek a bátrak az angol légvédelmi tüzérség előtt, 400 méterre a brit partoktól?.? Ilyenek voltak ezek a fiúk! 1941 nyarán Németország megtámadta a Szovjetuniót - Mölders 82 légi győzelemmel bír, amelyet tovább szaporít. A világon elsőként töri át az elérhetetlennek hitt századik légi győzelmet, amelyért cserébe Hitlertől veheti át a legmagasabb német katonai kitüntetést: a tölgyfa lombokkal, kardokkal és briliánsokkal ékesített Lovagkeresztet. ?az ezred egyik vadászgépe lövést kapott a Csatorna felett és tudta az őrmester, hogy nem juthat vissza a bázisra és az élete sem ér többet, mint egy fabatka. Zuhanás közben jelentést tesz: ?Jelentem, hogy a motorom szét van lőve. Le kell szállnom, mert már nem jutok át a ?patakon.? Kérem, értesítse a szüleimet! Éljen ?Apu?, éljen Németország!? Ők voltak Németország repülői, akik így tisztelték Mölderst és katonák maradtak az utolsó percig is. Mölders a legnagyobb ?sztárok? közé került. Interjúk, tv-híradók főszereplője, a német sajtó állandó témájaként: ?A férfi. aki naponta kockáztatja az életét a Luwaffe legfiatalabb tábornokaként.? Népszerűsége a filmsztárokéhoz, vagy ismert sportolókéhoz volt hasonlatos. Mölders személye nagyon fontossá lett a honi propagandának, ezért senkit sem lepett meg Göring parancsa, hogy a tábornok életét védendő-többé nem mehet bevetésre. (115 győzelme volt ekkor) Az újonnan kinevezett főtiszt számára szörnyű hír érkezett a Keleti-frontra: Személyes jó barátja Erns Udet vezérezredes (repülőlegenda ő is) életét veszítette. Göring személyes parancsa Mölderst is haza parancsolta a dísztemetésre. Szigorú utasításként megszabva, hogy ?Apu? csak utas lehet egy érte küldött gépen. Óvták a legnépszerűbb tábornokot. Ám Mölders gépe soha nem érkezett meg a fővárosba. A repülő Breslau közelében lezuhant, és a világ akkori legjobb vadászpilótája, a mindössze 28 éves ?repülő zseni? a roncsok között lelte a halálát. Temetésre ment, a saját temetésére? Göring birodalmi marsall így búcsúzott szeretett ?fiától? a ravatalon: ?Te oly sokak eszményképe voltál és annyi fiatal bajtársadat nevelted a hősi életre. Büszke önérzettel száll szívembe, midőn arra gondolok, hogy ezek a bajtársaid valamennyien kemény katonák és győzelmes vitézek, mint amilyen te voltál. Bajtársaid most itt állnak a ravatalod mellett végső búcsúra a legbátrabb és legvitézebb előtt. Légy meggyőződve róla, hogy ez a bajtársiasság sohasem fog elmúlni??- itt Göring hangja megbicsaklik. ?Hogy mily közel voltál a szívemhez, azt te magad tudtad leginkább. Bizony fájdalmas és nehezen elviselhető számunkra-bajtársaidnak, hozzátartozóidnak, hogy elhagytál bennünket?? ??amikor a német nép hálásan emlékezik meg hőseiről, akkor te leszel közöttünk az első, mert te adtad vissza a német népnek a fiatal Siegfried alakját, a sugárzó hőst, aki a szépség és erő fiatalos diadalában korán eltávozik?? Egy katona, nem kérdőjelezheti meg a parancsot, csak végre hajthatja azt. Nem kérik ki a véleményét, nem kíváncsi rá senki. A katona eleshet, győzhet és veszíthet. Csatába indulhat, hittel és hit nélkül, Fegyvert fogni a hazáért. Elpusztulva egy álomért, egy eszményért? Werner Mölders, ?Apu?, Tábornok Úr! Kívánok Önnek kék eget! -zcsf-
Zetényi Csukás Ferenc . ?Mi csak vadászrepülők ...Zetényi csukás ferenc . mi csak vadászrepülők ...
Repülő
magyarvagyok.com
Síkvidéki repülés és vizsga ,vitorlázó géppel. Míg a múltban csak hegyoldalakról szálltak fel vitorlázóink, a gödöllői Ikarusz iskola repülői, külföldi rendszereket tökéletesítve, újfajta vontató eljárással szép eredményt értek el a sík terepen való felszállásnál is. A jövőben tehát az Alföld sportifjúsága is űzheti a vitorlázó repülés sportját, a szél erejétől és irányától függetlenül. Egyre kevesebben tudják, hogy a vitorlázórepülő kiképzés első egyedüli felszállása miért ?B? vizsga. Miért nem ?A?? Kezdetben a síkvidéki vitorlázórepülő kiképzés egykormányos repülőgéppel úgy történt, hogy a repülőgépet széllel szembe állították és a növendéknek az volt a feladata, hogy a botkormány jobbra-balra mozgatásával tartsa vizszintesen a gép szárnyát. Ez volt a csűrőgyakorlat. Amikor ez a gyakorlat már jól ment, akkor gépkocsival, majd később csörlőaggregáttal való meghúzással csúszás következett a földön, elemelkedés nélkül. Ezt követően néhány méteres elemelkedés volt a feladat. Az ?A? vizsga egyszeri kb. 30 méter magasságra történő felhúzás volt. Géptípusok: Zögling, Tücsök, Vöcsök. A kétkormányos csörlő rendszerű kiképzésnél a csűrőgyakorlat jelentősége lecsökkent, de azért volt részünk benne. Legsikeresebb kétkormányos iskolarepülőgépünk az egymás mögötti üléses nyitott kabinú Cimbora volt 1950 végéig. Eddig nem volt szigorú kiképzési szabályzat. Az oktató határozta meg, hogy a növendék hány kétkormányos iskolakör után mehet el egyedül ?A? vizsgázni. Emlékezetem szerint átlagosan 30-40 iskolakört repültek a növendékek oktatóval. Volt olyan eset, hogy 16 (tizenhat) Cimbora iskolakör után a növendék Vöcsökkel ?A? vizsgát repült A Cimborát követte az egymás melletti kétüléses zárt kabinos Koma. Ekkor vezették be a ?Szovjet módszeres kiképzést.? Szigorúan meghatározott feladatokat kellett végrehajtani meghatározott felszállási számban. A szovjet módszeres kiképzésen az oktatóknak is végig kellett menni, az előírt felszállási számok minimumát kellett nekik megrepülni. A feladatokat tört számokkal nevezték meg, amiket ma is használunk. Pl: 1/1 szoktató repülés 5 felsz. ˝ hosszúfalon egyenesben való vezetés stb-stb. Az egyedül repülésig kb. 70 felszállást kellett végrehajtani. A kétüléses gépekkel való kiképzés végén a növendék a Vöcsök típusú együléses repülőgéppel hajtotta végre a 30 méter magasságú ?A? vizsgát. A kiképzési rendszerben nagy fordulatot hozott az 1960-as évek első felében a Góbé típusú egymás mögötti üléses kiképző repülőgép, mert a növendék, oktatóval történt 70-80 felszállás után ugyanazzal a repülőgéppel ment el egyedül, de nem 30 méter magasságú csörlést és siklást hajtott végre, hanem magascsörlésből iskolakört. Így az ?A? vizsga kimaradt a kiképzési rendszerből és az első sikeres öt egyedüli iskolakör a ?B? vizsga teljesítését jelentette a növendék számára. (HSA 1900) A Cimbora! A nemzetközi találkozókon látható régi kétüléses vitorlázógépek látványa adta az ötletet az ugyancsak Rubik Ernő által tervezett 1940-ben megjelent Cimbora típus megépítésére, mely Magyarországon az első kétkormányos vitorlázó-repülőgép volt. Az 1951-ben történő selejtezéséig a típusból 60 db épült, de a kor szellemének megfelelő - a selejt gépek megsemmisítését elrendelő - intézkedés következtében egyetlen darab sem maradt belőle, még múzeumi célra sem. Szerencsére a tervdokumentáció megmaradt, így nem volt akadálya az újraépítésnek, mely 1982-ben kezdődött és az 1984-es hollandiai találkozón már szerepelt is az elkészült gép. Kétüléses lévén különösen népszerű, hiszen ezzel utasként bárki kipróbálhatja, milyen is egy nyitott vitorlázógéppel a szelek szárnyán lovagolni. Fesztáv: 15m Hossz 7,7 Súlya :240kg Felszálló súly: 420kg Siklószám: 1:17
Síkvidéki repülés és vizsga ,vitorlázó géppel. Míg a ...Síkvidéki repülés és vizsga vitorlázó géppel. míg a ...
Repülés
magyarvagyok.com
A Heti Válasz Filmklub szerdán mutatja be a Szabadság Különjárat című magyar filmet amely 1956 egy eddig kevéssé ismert de nagyon izgalmas eseményét egy repülőgép eltérítést dolgoz fel Fazakas Péter rendezővel és Köbli Norbert forgatókönyvíróval beszélgettünk a forradalom előszeléről az 56 os évfordulóra készülő mozidömpingről s hogy miért jó hogy újra van magyar tévéfilmgyártás
A Heti Válasz Filmklub szerdán mutatja be a Szabadság ...A heti válasz filmklub szerdán mutatja be a szabadság ...
Magyar
hetivalasz.hu
Ferenc pápa hétfőn délelőtt Rómából elindult Rio de Janeiróba ahol a 28 katolikus ifjúsági világtalálkozón vesz részt Az egyházfő magyar idő szerinti este kilenc órakor érkezik meg Brazíliába A Ferenc pápát és kíséretét szállító repülőgép a fiumicinói Leonardo Da Vinci repülőtérről szállt fel A pápa egy tömött fekete aktatáskával a kezében ment fel a repülőgép lépcsőjén Tarcisio Bertone szentszéki államtitkár kísérte
Ferenc pápa hétfőn délelőtt Rómából elindult Rio de ...Ferenc pápa hétfőn délelőtt rómából elindult rio de ...
Repülőgép
iranytv.hu
1944-ben Magyarország fölött lelőtt lengyel repülőgép pilótáinak tiszteletadó katonai temetése
1944-ben Magyarország fölött lelőtt lengyel repülőgép ...1944-ben magyarország fölött lelőtt lengyel repülőgép ...
Repülőgép
kormany.hu
Hatvanhét évvel ezelőtt egy légi harcot követően zuhant le az a Me 109 es típusú repülőgép amelynek pilótáját Horváth György hadnagyot a HM Katonai Hagyományőrző és Hadisírgondozó Osztály szervezésében katonai tiszteletadás mellett díszsortűz kíséretében február 19 én vasárnap temették el Vasváron
Hatvanhét évvel ezelőtt egy légi harcot követően ...Hatvanhét évvel ezelőtt egy légi harcot követően zuhant le ...
Repülőgép
mh86.hu
Amióta katonai repülés létezik nagy az igény rá hogy a harci repülőgépeket az ellenség hasonló masináitól valamiképpen megvédjék Ennek az igénynek a kielégítésére hadtörténelemben számtalan érdekes próbálkozás született A haditechnika szakzsargonja parazita vadászgépnek nevezi azt a repülőt amit a nagyobb védelemre szoruló repülőgép hordoz hogy aztán ha baj van akkor a kisebb ám fordulékonyabb vadászgép az ellenséget elüldözze
Amióta katonai repülés létezik nagy az igény rá hogy a ...Amióta katonai repülés létezik nagy az igény rá hogy a ...
Repülőgép
viszavzsodor.blogspot.com
II világháborús szovjet repülőgép maradványait találták meg Seregélyes közelében
II világháborús szovjet repülőgép maradványait ...2013 09 05 ii világháborús szovjet repülőgép maradványait ...
Repülőgép
museum.hu
Egy francia harci repülőgép közép európai idő szerint 17 45 körül megsemmisítette az első líbiai célpontot majd a Rafale és Mirage 2000 típusú vadászgépek további három csapást hajtottak végre az északkelet líbiai Bengázi térségében A következő órákban az amerikaiak is csatlakoznak a katonai akcióhoz
Egy francia harci repülőgép közép európai idő szerint ...Egy francia harci repülőgép közép európai idő szerint 17 45 ...
Repülőgép
blikk.hu
Második világháborús szovjet repülőgép maradványait találták meg Seregélyes közelében
Második világháborús szovjet repülőgép maradványait ...Második világháborús szovjet repülőgép maradványait ...
Repülőgép
erdon.ro
Lezuhant egy román katonai repülőgép
Lezuhant egy román katonai repülőgépKapcsolódó hírek lezuhant egy katonai helikopter lezuhant ...
Repülőgép
szatmar.ro
Megérkezett az első repülőgép Sármellékre
Megérkezett az első repülőgép SármellékreHanganyag videó lejátszása
Repülőgép
mno.hu
Katonai repülőgép - Maisto
Katonai repülőgép - MaistoKatonai repülőgép maisto a katonai repülőgép maisto ...
Repülőgép
1jatekbolt.hu
Az egyik legjobb modern katonai repülőgép szimulátor
Az egyik legjobb modern katonai repülőgép szimulátorLock on modern air combat ubiso exclusive a megrendelési ...
Repülőgép
shop.pcdome.hu
40 Szovjet repülőgéptervező 80 repülőgép Haditechnika Fiataloknak
40 Szovjet repülőgéptervező 80 repülőgép Haditechnika ...40 szovjet repülőgéptervező 80 repülőgép haditechnika ...
Repülőgép
szentimreantikvarium.hu
Katonai repülőgép Maisto
Katonai repülőgép MaistoA leírása a maisto tailwinds méretarányos katonai ...
Repülőgép
jovoplaza.hu
Katonai repülőgép
Katonai repülőgépJatekhalozat.hu katonai repülőgép a maisto tailwinds ...
Repülőgép
arfurkesz.hu
Játék katonai repülőgép Debrecenben
olcsohasznalt.hu
Katonai repülőgép art
keptelenseg.hu
A hhelikopter hu online helikopteres repüléssel valamint repülő és helikopternapokkal foglalkozó oldal 2013 ban is folytatja a korábbi éveknek megfelelően a különböző hazai illetve külföldi repülőnapokról való tudósításait Szerkesztőségünk 2013 ban első alkalommal Budapesten járt ahol május 1e alkalmából ünnepi légi parádét szerveztek a Duna feletti légtérben
A hhelikopter hu online helikopteres repüléssel ...A hhelikopter hu online helikopteres repüléssel valamint ...
Repülő
hhelikopter.hu
Vajon sejtették e 1961 ben a szakemberek oktatók és a repülési osztály dolgozói mennyire korszakos jelentőségű repülőgép első példányát vizsgálják vizsgáztatják Rubik Ernő születéséről nemrég emlékeztek meg
Vajon sejtették e 1961 ben a szakemberek oktatók és a ...Vajon sejtették e 1961 ben a szakemberek oktatók és a ...
Repülőgép
iho.hu
Kiállították az első magyar motoros repülőgépet
Kiállították az első magyar motoros repülőgépet2010. april 28. légikatasztrófák és rendszerváltás ...
Magyar
mult-kor.hu
Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép Budapesten
Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép ...Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép budapesten ...
Repülőgép
estihirlap.hu
Il 76MD 90A nehéz katonai szállító repülőgép
Il 76MD 90A nehéz katonai szállító repülőgépLezárult az il 76md 90a repülési tesztsorozatának első ...
Repülőgép
honvedelem.hu
Lezuhant egy billenőrotoros repülőgép Floridában
Lezuhant egy billenőrotoros repülőgép FloridábanKülönleges művelet 2012 június 13 án szerdán este lezuhant ...
Repülőgép
defence.hu
A Wright fivérek Orville és Wilbur Wright nevét elsősorban az első gyakorlatban működő repülőgép megtervezésével és megépítésével kapcsolatban és az első irányítható motorral hajtott levegőnél nehezebb eszközzel való repülés kapcsán ismerhetjük
A Wright fivérek Orville és Wilbur Wright nevét ...A wright fivérek orville és wilbur wright nevét elsősorban ...
Repülés
muzeumok.hu
A Wright fivérek Orville és Wilbur Wright nevét elsősorban az első gyakorlatban működő repülőgép megtervezésével és megépítésével kapcsolatban és az első irányítható motorral hajtott levegőnél nehezebb eszközzel való repülés kapcsán ismerhetjük
A Wright fivérek Orville és Wilbur Wright nevét ...A wright fivérek orville és wilbur wright nevét elsősorban ...
Repülés
museum.hu
A Wright fivérek Orville és Wilbur Wright nevét elsősorban az első gyakorlatban működő repülőgép megtervezésével és megépítésével kapcsolatban és az első irányítható motorral hajtott levegőnél nehezebb eszközzel való repülés kapcsán ismerhetjük
A Wright fivérek Orville és Wilbur Wright nevét ...A wright fivérek orville és wilbur wright nevét elsősorban ...
Repülés
museum.hu
Sikeresen teljesítette első repülését az új Boeing teherszállító repülőgép
Sikeresen teljesítette első repülését az új Boeing ...Sikeresen teljesítette első repülését az új boeing ...
Repülőgép
kisslaszlo.gportal.hu
Amióta 2003 ban a Concorde ot kivonták a forgalomból a tervezők számtalan ötlettel álltak elő de senki sem talált orvosságot a hangsebességet átlépő repülés három legnagyobb problémájára a zajra a fogyasztásra és a hangrobbanásra
Amióta 2003 ban a Concorde ot kivonták a forgalomból a ...Amióta 2003 ban a concorde ot kivonták a forgalomból a ...
Repülés
blikk.hu
Lezuhant egy repülőgép Nigériában
Lezuhant egy repülőgép NigériábanLezuhant a tűzoltó repülőgép egy bozóttűz oltást végző ...
Repülőgép
estihirlap.hu
A bombázó földből kiálló darabjaira a Perczel Mór Hagyományőrző Egyesület tagja Dornyák Gábor figyelt fel aki felfedezéséről értesítette a Szolnoki Repülőmúzeumot Végül a földből kiszedett egy köbméternyi roncsdarabokról megállapították hogy egy hazánkban gyártott magyarok által repült Me 210 es repülőgép részei és annak idején az 5 1 Bagoly éjszakai vadászrepülő századhoz tartozott
A bombázó földből kiálló darabjaira a Perczel Mór ...A bombázó földből kiálló darabjaira a perczel mór ...
Repülőgép
blikk.hu
Attekintendő dolgok egy repülőgép vásárlásakor
Attekintendő dolgok egy repülőgép vásárlásakorRepülőgép vásárlása új vagy hasnzált repülőgépet szeretne ...
Repülőgép
aeroglob.org
Tengerbe csúszott és kettétört Balin egy utasszállító repülőgép
Tengerbe csúszott és kettétört Balin egy utasszállító ...Nyomtatás nyomtatás tengerbe csúszott és kettétört balin ...
Repülőgép
brasso.info
2009 december 15 én új fejezet kezdődött a polgári repülésben hiszen hosszú várakozás után sikeresen teljesítette első repülését a 787 Dreamliner Az új típus debütálása mellett egy új technológia bemutatkozása is volt ez hiszen a Dreamliner az első olyan repülőgép a polgári repülés történetében melynek megépítésében a kompozit technológia dominál
2009 december 15 én új fejezet kezdődött a polgári ...2009 december 15 én új fejezet kezdődött a polgári ...
Repülés
kisslaszlo.gportal.hu
Repülőgép baleset kigyulladt egy Dreamliner a Heathrow n
Repülőgép baleset kigyulladt egy Dreamliner a Heathrow ...Senki nincs a repülőn áll a repülőtér tweetjében senki ...
Repülőgép
mno.hu
ELSŐ VILÁGHÁBORÚS VÖRÖS BÁRÓ LEGO REPÜLŐGÉP
ELSŐ VILÁGHÁBORÚS VÖRÖS BÁRÓ LEGO REPÜLŐGÉPAukció kezdete 2013 08 17 20 05 2013 08 24 20 05 ...
Repülőgép
zsibvasar.hu
Orra bukott egy repülőgép New Yorkban: 16-an megsérültek
Orra bukott egy repülőgép New Yorkban: 16-an ...Orra bukott egy repülőgép new yorkban 16-an megsérültek ...
Repülőgép
atv.hu
Sétarepülés és egy kis Repülőgép Vezetés Budapest felett 3 fő
Sétarepülés és egy kis Repülőgép Vezetés Budapest ...Sétarepülés és egy kis repülőgép vezetés budapest felett 3 ...
Repülőgép
ajandekkatalogus.hu
Sétarepülés és egy kis Repülőgép Vezetés Szeged felett 3 fő
Sétarepülés és egy kis Repülőgép Vezetés Szeged felett ...Sétarepülés és egy kis repülőgép vezetés szeged felett 3 fő ...
Repülőgép
ajandekkatalogus.hu
Katonai objektumra zuhant a repülőgép
Katonai objektumra zuhant a repülőgépMegosztás a facebookon a fedélzeten kilencfős legénység ...
Repülőgép
mno.hu
20 perc élményrepülés 1 fő részére, repülőgép vezetéssel akár egy általad választott útvonalon
20 perc élményrepülés 1 fő részére, repülőgép ...20 perc élményrepülés 1 fő részére repülőgép vezetéssel ...
Repülőgép
deallx.hu
20 perc élményrepülés 1 fő részére, repülőgép vezetéssel akár egy általad választott útvonalon
20 perc élményrepülés 1 fő részére, repülőgép ...20 perc élményrepülés 1 fő részére repülőgép vezetéssel ...
Repülőgép
ww.deallx.hu

Az első teherszállító repülőgép

Az MSN16 számú repülőgép amely az új európai teherszállító repülőgép 10 sorozatgyártású példánya törzsrésze 2013 november végén lépett be az összeszerelési folyamat utolsó fázisába A Brit Királyi Légierő által megrendelt 22 repülőgép 2 példányának MSN17 orr része már megérkezett az üzembe amelyet a törzsszekció követ még ebben a hónapban vagy legkésőbb 2014 január elején
Az MSN16 számú repülőgép amely az új európai ...Az msn16 számú repülőgép amely az új európai teherszállító ...
Repülőgép
jetfly.hu
Újabb világrekordot döntött az ukrán repülőgép óriás
Újabb világrekordot döntött az ukrán repülőgép óriásNagyobb szöveg fh 2009 08 14 15 34 01 újabb guinness ...
Repülőgép
mixonline.hu
A meghibásodott repülőgép az R227-es állóhelyen. Fotó: Ispán Tamás / AIRportal.hu
A meghibásodott repülőgép az R227-es állóhelyen. Fotó: ...A meghibásodott repülőgép az r227-es állóhelyen. fotó ...
Repülőgép
airportal.hu
Az 5 generációs repülőgép a Habarovszki területen található Jurij Gagarin nevét viselő KnAAPO gyártóüzem Komszomolszk na Amure i repülőteréről települt át 3 közbenső leszállás beiktatásával Zsukovszkijba Az új festéssel rendelkező példányt az a Jurij Vascsuk repülte át aki a Szuhoj gyár repülési tesztekért felelős vezetője Oroszország hőse az Orosz Föderáció kiváló berepülőpilótája továbbá nemzetközi sportrepülő is egyben
Az 5 generációs repülőgép a Habarovszki területen ...Az 5 generációs repülőgép a habarovszki területen található ...
Repülőgép
jetfly.hu

Kapcsolódó linkek

Kapcsolódó linkek

Google +1

Jó az oldal? Támogass minket egy +1 szavazattal!

Alkatrész apróhirdetés feladása
Alkatrész link beküldése
Link jelentése
Bútor fórum
Üzenőfal

Lap megosztása

Bejelentkezés

Keresések

Menü